Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Wie heeft er voorbeelden van trainingen die gegeven worden aan een jongere die 18 jaar wordt?

Sinds het jongerenloket in onze gemeente niet meer bestaat, merken wij dat dit stuk verloren is gegaan. Daarom willen we iets nieuws opzetten.
We zijn op zoek naar voorbeelden (liefst in een format) hoe het elders in het land geregeld is.
Ook bijvoorbeeld hoe de samenwerking verloopt tussen de...

Hoe betrek ik de ouders bij de behandeling van mijn cliënt (16 jaar+) en hoe behoud ik tegelijkertijd de...

Bij hulpverlening aan kinderen in de puberleeftijd zijn de ouders misschien niet meteen in beeld. Maar ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners bij de behandeling van een jongere. Als een jongere aangeeft dat zijn ouders niet geïnformeerd mogen worden, is dat zijn goed recht, en is de hulpverlener...

Als zzp-er zou ik graag mijn netwerk met andere ZZP-ers in de jeugdzorg willen uitbreiden. Wil je met mij ervaringen...

Op dit moment ben ik aangesloten bij NBTP, CAT en SKJ. En volg intervisie met andere CAT-leden. Graag zou ik een groter netwerk (en mogelijk een tweede intervisiegroep) krijgen zonder direct een contract bij de gemeente te moeten afsluiten als ZZP-er. Omdat ik weinig omzet draai zijn de kosten van een...

Heeft iemand een handige tool voor het maken van Genogrammen?

De wens is om makkelijker een genogram op te stellen. Het programma GenoPro is bekend, maar er is meer behoefte aan een Word versie (of vergelijkbaar).
Heeft iemand tips?

Wordt er binnen jouw organisatie aandacht besteed aan kennis uit wetenschappelijk onderzoek, voor...

Denk bij wetenschappelijke kennis aan achtergrond over hoe het jongerenbrein en gedrag zich ontwikkelt, maar ook praktisch toepasbare kennis en methodes voor professionals en leerkrachten die met jongeren werken (zoals interventies en programma's). Bijvoorbeeld: onderzoek naar de hersenontwikkeling bij...

Hoe creëer ik een huiselijke sfeer voor de kinderen die op een woongroep wonen, rekening houdend met de...

Ik werk op een woongroep voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen en jongeren wonen in een boerderijomgeving en we proberen het zo huiselijk mogelijk te maken. Daarnaast bieden we dag- en logeeropvang. Deze kinderen zitten op dezelfde groep als de kinderen die...

Ik werk bij preventie ggz jeugd en in mijn gesprekken met kinderen bespreek ik trauma ook af en toe. Is dit...

Als er (nog) geen behandeling is gestart, kun je misschien ook teveel oprakelen en de klachten verergeren. Hoe is jullie ervaring hierin?

Wordt online leren in jouw organisatie ingezet om het vakmanschap onder jeugdprofessionals te vergroten? Hoe wordt...

Ik hoor graag uit wat de mogelijkheden en behoeften zijn wat betreft online leren voor jeugdprofessionals. Heb je een inspirerend voorbeeld of een idee vanuit je organisatie, dan hoor ik het graag. Daarbij ben ik extra benieuwd naar de ervaringen en ideeën van adviseurs Leren en Ontwikkelen.

Graag...

Hoe help ik jeugdhulpverleners beter in de afronding van een traject? Zij willen vaak nog doorgaan met de...

Ik werk als gedragswetenschapper met jeugdhulpverleners in ambulante trajecten. Het valt me op dat het voor bijna iedereen moeilijk is om een traject af te ronden. Vaak zijn doelen al behaald, geven de gezinnen aan geen hulpvraag meer te hebben, maar vindt de jeugdhulpverlener het toch moeilijk om...

Ik heb last van de werkdruk binnen mijn organisatie. Alle vragen lijken urgent. Wie heeft er tips voor het stellen...

Als medewerker in een kleine organisatie voor zorg aan jongeren heb ik meerdere (neven)taken. Er zijn momenten dat er teveel vragen op me af komen en dat alles urgent lijkt. Ik vind het dan een uitdaging om prioriteiten te stellen. Toch is dit nodig om het overzicht te bewaren en het werk goed gedaan te...

Welke creatieve oplossingen of ideeën hebben jullie wanneer er een lange wachttijd is voordat jeugdhulp start, maar...

Als jeugdconsulent heb ik helaas te maken met wachttijden voor veel soorten hulp. Ik kan in de tussentijd niet alles zelf oppakken vanwege een volle caseload, terwijl er wel hulp nodig is. Hoe gaan jullie hiermee om? Zijn er creatieve manieren of ideeen die jullie met mij willen delen?

Als jeugdwerker merk ik dat het vaak lastig is om de overgang van jongen naar jonge man een plek te geven. Herken...

Als jeugdwerker merk ik dat het vaak ontbreekt aan een context waarin de ene levensfase naar de volgende kan worden gemaakt. Ik heb zelf een manier gevonden die is gericht op de transitie van jongens naar jonge mannen. Herken jij dat deze overgang vaak onderbelicht blijft in onze cultuur? Welke andere...

Wie kent er een goed voorbeeld van samenwerking tussen jeugdprofessionals uit het wijkteam en...

Ik ben als pedagogisch medewerker van een Voorschoolse Educatie en peuteropvang in Zwolle zoekende naar een goede manier van samenwerken met andere jeugdprofessionals, bijvoorbeeld bij het wijkteam. Ik wil graag de samenwerking met het Sociaal Wijkteam verstevigen door inspirerende voorbeelden van...

Welke ervaring heb jij met het uitvoeren van opvoedondersteuning door het wijk- of buurtteam?

In mijn wijkteam onderzoeken we wat nodig is om opvoedondersteuning door het wijk-/buurtteam te laten oppakken. Welke medewerkers pakken de opvoedvragen op? Hoe lang duren deze trajecten? Wat is er nodig om deze vragen goed op te pakken? Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen in andere regio's.

Wat heb jij als professional geleerd van jouw ervaringen met uithuisplaatsingen van kinderen/jongeren?

Op 6 juli gaat de film 'Leren van ouders: het verhaal van Sahar' in première. In de film gaat Sahar in gesprek met een jeugdprofessional over hoe zij de uithuisplaatsing heeft beleefd. Na vertoning van de film volgt een panelgesprek met twee ervaringsdeskundigen (waaronder Sahar) en twee...

Er is al veel gezegd en geschreven over de samenwerking tussen het sociaal domein en jeugdgezondheidszorg. Hoe goed...


Betrekken jeugdprofessionals en jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen elkaar bijvoorbeeld al bij een casuïstiek verdeling? Of gebeurt dat niet of op een ander moment? (Wie gaat met de casus aan de slag?)
Werken jeugdprofessionals en jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen samen in casuïstiek? (Hoe stemmen...

Gluren bij de Buren: Kom je ook?

Op 1 juli van 13.00 – 16.00 uur organiseren het LKC LVB, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het NJi een inspiratiemeeting rondom integraal werken in de jeugdhulp. 

Voor wie?

Alle jeugdhulpprofessionals die op zoek zijn naar kennis en inspiratie over integrale jeugdhulp.

Programma en...

Heb jij een mooie tip/ best practice voor het werven van pleegouders in de COVID tijd?

Bij De Rading werven wij pleegouders in de stad Utrecht. De coronamaatregelen brengen ook hier uitdagingen met zich mee. De digitale informatieavonden gaan goed, maar wat kunnen we doen naast social media? Ik ben erg benieuwd naar welke tips en best practices jullie met mij willen delen!

Ervaar jij drempels in sociaal werk die jou soms aan het twijfelen brengen ?

Je bent waarschijnlijk met veel enthousiasme en overtuiging als sociaal werker gaan werken. Maar misschien loopt het soms net anders dan je had gehoopt of gedacht. Misschien wel zo anders, dat je overweegt om iets anders te gaan doen, of dat zelfs al hebt besloten of gedaan.

Wie heeft ervaring met online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld? Wat zijn de kansen en knelpunten die...

Alvast bedankt. En mocht je ervoor openstaan vul dan ook de enquete in voor het Onderzoek Online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld. Deze duurt ongeveer 20 minuten om in te vullen. 

Aanleiding van dit onderzoek zijn de gestelde vragen in de Tweede Kamer naar hoe hulpverlening bij geweld...

Heeft er iemand ervaring met het inzetten van participatie tools om samen met kinderen van 10+ de openbare ruimte...

Het gaat vooral om participatie tools gericht op kinderen. Voor mijn studie wil ik onderzoek gaan doen naar bovenstaande. Op dit moment ben ik vooral bezig om me te orienteren, van wat er allemaal al is. 

Als je in gesprek gaat met een inwoner over zijn thuissituatie, wil je graag dat hij zich zoveel mogelijk op zijn...

In september en oktober 2021 worden door N05 Foundation i.s.m. de VNG 3 sessies georganiseerd gericht op de condities voor een (gelijkwaardige) dialoog om te komen tot handelingsperspectief en een veilige setting. De vraag die centraal staat is: Wat zijn de kernmerken en voorwaarden voor een...

Is er behandeling waarbij het stoppen met gebruiken van wiet niet als voorwaarde wordt gesteld?

Jongen van 18 heeft zich gemeld bij psycholoog met vraag; rust creëren in mijn hoofd. Wiet gebruikt hij om rust te voelen. 

Wie heeft ervaring met het bereiken en in kaart brengen van de minima-doelgroep? En wilt hierover zijn/haar...

Wij van Espria ledenvereniging willen een ondersteunend aanbod voor minima ontwikkelen maar merken dat het lastig is om deze doelgroep te bereiken. De gemeente heeft deze doelgroep wel in beeld maar via dat kanaal kan de behoefte die in kaart is gebracht gekleurd zijn en sociaal gewenste antwoorden...

Wie heeft er een voorbeeld van een landelijk gericht document voor de kwaliteitseisen aan ambulante (jeugd)hulp?

Er bestaat bijvoorbeeld een document over kwaliteitseisen voor gezinshuizen (De landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen). Ik ben op zoek naar iets vergelijkbaars! 

Wie heeft er een tip voor een handige systematiek om pgb-tarieven Jeugdwet te bepalen?

Een koppeling met Zin-tarieven heeft niet de voorkeur vanwege het lastige omrekenen naar uurtarief pgb. Heeft iemand goede ervaringen? Ik hoor ze graag!

Oproep: Laten we vragen en problemen verzamelen waar we tegenaan lopen tijdens de Coronacrisis. Welke hulp blijft...

Welke problemen ontstaan er nu de (schuld)hulpverlening noodgedwongen op afstand plaatsvindt? En welke maatregelen moeten we nemen om de schade (nu en de toekomst) te beperken?

Veel problemen of hulpvragen van een cliënt komen pas naar boven tijdens een bezoek of spreekuur. Hulpverlening komt door de...

Waar lopen jullie als gemeente of aanbieder tegenaan als het gaat om kwaliteit in de jeugdhulp? En wat zijn goede...

Ik ben heel benieuwd naar julie input. Ook zoek ik twee regio’s/gemeenten die in een try-out mee willen doen aan een nieuwe workshop Kwaliteit. Deze workshop is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Bij voorkeur verzorgen we deze workshop voor de hele keten:...

Ik onderzoek de keuze voor ons team Jongerenwerk/tienerwerk: SKJ-registratie of Registerplein (oplopend met...

Ik zou graag van jullie willen horen wat jullie keuze is geweest en met welke argumenten?

Welke mogelijkheden zijn er in jouw werk om kunst en cultuur te verbinden met zorg en welzijn?

Vanuit het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zetten we ons breed in om kunst en cultuur met verschillende domeinen te verbinden, dus ook met zorg en welzijn. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden jij hier in ziet. Welke samenwerking is er nu al? Welke voorbeelden wil je met...

Wie heeft er voor onderaannemerschap bij inzet van de jeugdhulp voorbeelden van landelijke afspraken of...

Hoe bepaal je wie de hoofdaanbieder en onderaannemer is? Wie kan dit bepalen? Is er de mogelijkheid tot weigering van aanbieders tot onderaannemerschap?

Deze vragen spelen vaker, en de noodzaak werd duidelijk bij een specifieke casus. De gemeente wenst onderaannemingsovereenkomst als...

Wie heeft er ervaring met het opstarten van een buurtpreventieteam van vrijwillige buurtbewoners? Wat zijn de tips...

Een aantal buurtbewoners is met dit initiatief gekomen. Het gaat in eerste instantie om het terugdringen van overlast van (groepen) jongeren. Daarnaast willen ze dit initiatief wat meer body geven door aansluiting te vinden bij bijvoorbeeld het Wijkteam of Straathoekwerk.
Wij willen dit vanuit het...

Als jongerenwerkers (werkzaam in het wijkteam Loosduinen) zijn we aan het stoeien met hoe we de progressie in het...

Het bijhouden van een administratie is erg tijdrovend, ter ondersteuning van onze verantwoording. Daarbij moeten we voorkomen dat we de AVG schenden. Ik vermoed dat er elders al veel is ontwikkeld of bedacht op dit gebied. Ik hoor graag wat werkt en waarom.

Tips gevraagd! Hoe gaan jullie om met 'niet-willers': cliënten die niet gemotiveerd zijn en daardoor niet echt mee...

Als jobhunter bij Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid regio Utrecht, help ik werkloze jongeren bij het vinden van een baan. De meeste jongeren met wie ik werk zijn erg gemotiveerd, maar ik kom ook 'niet-willers' tegen. Hoe gaan jullie daarmee om? Wellicht kunnen we van elkaar leren!

Hoe gaan andere gemeenten om met 18-/18+? Mijn ervaring is dat veel gemeenten zich onvoldoende bewust zijn van het...

Veel gemeenten blijven toch maar tot dat 18e jaar jeugdhulp indiceren, of hebben zelf regelgeving bedacht om het maar tot 18 jaar te hoeven indiceren. Ook zie je dat op participatiegebied gemeenten een opdracht hebben voor de doelgroep kwetsbaren tussen de 16 en 27 jaar. Jammer genoeg komt dit alles...