Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals Videosessies (archief)

Videosessie
3 bijeenkomsten samen leren in platform vakmanschap
Tijdstip: Deelname gesloten

Vertragen, verdragen en volhouden. #hoedan? De inschrijving is vol!

De inschrijving is vol. We overwegen een tweede serie. Mocht je belangstelling hebben, mail dan naar m.robben@nji.nl We informeren je begin 2023 of er een tweede serie komt

Heb jij dat ook, dat je je als professional eigenlijk geen raad weet met de situatie in een gezin, maar dat je dan toch iets doet omdat je het niet kunt verdragen om niets te doen? Je wilt het eigenlijk wel anders of beter doen, maar je weet nog niet hoe. Je bent hierin niet de enige! Werken in een complexe situatie brengt vaak twijfels en onzekerheid met zich mee. We gaan op basis van jouw ervaringen met elkaar in, op dat gevoel van machteloosheid dat je kan hebben bij het niet-weten in complexe situaties. Wat kan je doen als je niet meer weet wat je moet doen?

Deze bijeenkomst is interessant voor alle professionals die samen met kinderen, jongeren en gezinnen werken. Je werkt met complexe casussen. Dit doe je vaak stap voor stap met als doel een duurzaam perspectief. Herken je dit? Meld je aan om samen met anderen hierop te reflecteren en te leren. Met elkaar weet en kun je meer, en kun je op zoek naar alternatieven.

Let op: je schrijft je in voor drie opvolgende bijeenkomsten omdat we met een vaste groep professionals willen leren, waarbij we steeds dieper ingaan op de belemmerende patronen die je in het werk kan ervaren. Omdat er plek is voor een maximaal aantal deelnemers, vragen we je om je af te melden wanneer je toch niet aanwezig kunt zijn.

Bijeenkomst 1. Belemmerende patronen en dilemma’s herkennen
Dit is een fysieke bijeenkomst.

Datum: Maandag 10 oktober 2022
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Nederlands Jeugdinstituut, Churchilllaan 11 Utrecht

Bijeenkomst 2. Vertragen: belemmerende patronen en dilemma’s erkennen en onderzoeken
Dit is een online bijeenkomst.

Datum: Dinsdag 15 november 2022
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Online - Platform Vakmanschap in 1sociaaldomein, link wordt via mail verzonden

Bijeenkomst 3. Verdragen en volhouden: Samen lerend vooruit: Herkennen, erkennen en samen lerend met ups en downs voorwaarts blijven gaan.
Dit is een online bijeenkomst.

Datum: Dinsdag 13 december 2022
Tijd: 12.30-14.30 uur
Locatie: Online - Platform Vakmanschap in 1sociaaldomein, link wordt via mail verzonden

Ben je toch niet aanwezig bij deze bijeenkomsten, wil je jezelf dan uitschrijven?

Beste deelnemers,

We zijn door verschillende professionals benaderd met de vraag of er toch niet nog een plek was. Daarom bij deze een oproep aan jullie! Weet je dat je toch niet aanwezig kunt zijn, schrijf jezelf dan uit voor deze videosessie. Op deze manier kunnen anderen jouw plek innemen.

Alvast...

Ben je toch niet aanwezig bij deze bijeenkomsten, wil je jezelf dan uitschrijven?

Beste deelnemers,

We zijn door verschillende professionals benaderd met de vraag of er toch niet nog een plek was. Daarom bij deze een oproep aan jullie! Weet je dat je toch niet aanwezig kunt zijn, schrijf jezelf dan uit voor deze videosessie. Op deze manier kunnen anderen jouw plek innemen.

Alvast...

Ben je toch niet aanwezig bij deze bijeenkomsten, wil je jezelf dan uitschrijven?

Beste deelnemers,

We zijn door verschillende professionals benaderd met de vraag of er toch niet nog een plek was. Daarom bij deze een oproep aan jullie! Weet je dat je toch niet aanwezig kunt zijn, schrijf jezelf dan uit voor deze videosessie. Op deze manier kunnen anderen jouw plek innemen.

Alvast...

Deelname gesloten (maximum bereikt)
Profielfoto van Wim Polman Profielfoto van Anita Luttikhold Profielfoto van Ellen Noordhof Profielfoto van Dieke Koerhuis Profielfoto van Hans Stroeve Profielfoto van Nienke Tamminga Profielfoto van Esmée Praas Profielfoto van Elzeline Bergisch Profielfoto van Jard De Jager Profielfoto van Meike Heikoop Profielfoto van Wendy Kaal Profielfoto van Jeannette Pot Profielfoto van Bea Hertsenberg Profielfoto van Roos Nouwens Profielfoto van Wendy van der Niet Profielfoto van Judith Wernecke Profielfoto van Dannie Siebers Profielfoto van Christina den Boer Profielfoto van Linda Bentvelzen Profielfoto van Hilde Weijts Profielfoto van Luwineke Odolphy Profielfoto van Maartje Berens Profielfoto van Aylin Elik Profielfoto van Maureen Hinsenveld Profielfoto van Shanti Bishesar Profielfoto van Angelique van den Berg Profielfoto van Shirley Fransman Profielfoto van Liesbeth van Hoof Profielfoto van Barbara Ter Horst
Profielfoto van Saadia Bouzelmad

De conference beheerder is:

Adviseur Vakmanschap en beroepsontwikkeling
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Webinar Informele steun: Samen met het netwerk optrekken: wat betekent dat voor professionals?

Ondersteuning vanuit het netwerk wordt gezien als een van de belangrijkste beschermende factoren voor kansrijk en veilig opgroeien. Professionals in de jeugdhulp, (geestelijke) jeugdgezondheidzorg en jeugdbescherming hebben een taak waar het gaat om het in kaart brengen van het netwerk, en van het versterken van die steun waar mogelijk.

Waar steun uit het netwerk niet (voldoende) aanwezig is, kunnen vrijwilligers worden ingezet om een gezin te ondersteunen. Als professional is het goed om te weten wat deze vormen van steun gezinnen kunnen bieden.

Uit signalen van jeugdigen en ouders blijkt dat professionals nog niet altijd de inzet van informele steunfiguren meenemen in hun werkwijze. Wat er nodig is om informele steun in te zetten is een allereerst een bewustwording met betrekking tot de taakopvatting van de professional. Naast dat de professionals als deskundige probleemoplosser optreedt, wordt hij ook een versterker van het informele netwerk. Dat kan voor de professionals spanningsvelden en dilemma’s opleveren.

Te gast is Suzanne de Ruig. Zij is systeemtherapeut, opleider, ontwikkelaar en adviseur in het werken met JIM en coauteur van ‘Circulaire zorg’. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere, en in die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Daarmee is de JIM niet alleen een steun en toeverlaat voor de jongere, maar ook een gesprekspartner voor professionals. Suzanne vertelt vanuit haar jarenlange ervaring over hoe professionals samen kunnen werken met een zelfgekozen mentor en hoe ze kunnen omgaan met de spanningsvelden die daarbij kunnen optreden.

Deze webinar worden georganiseerd vanuit de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd. In 2020 verscheen een handreiking over informele steun voor jeugdprofessionals.

Deelname gesloten
Profielfoto van Atti Bahadori Profielfoto van Miloe Stegenga Profielfoto van Naomi Smit Profielfoto van Marielle Broersen Profielfoto van Daphne van Goethem Profielfoto van Gerdien Daudey-Almekinders Profielfoto van Ingrid Meuwissen Profielfoto van Stefanie Heugen Profielfoto van Yvonne Gasseling Profielfoto van Dorathé Reijntjes Profielfoto van Anne-Marie van Wingerden Profielfoto van Monica van der Van der Heide Profielfoto van Lidia van Albada Profielfoto van Heleen Leeflang Profielfoto van Mirsasa Karisik Profielfoto van Anke Vliegenberg Profielfoto van Lida Hoek Profielfoto van Edith van den Akker Profielfoto van M.J. Prins Profielfoto van Liesbeth Hieselaar Profielfoto van Femke Berndsen Profielfoto van Fleur de Wilde Profielfoto van Idskje Stegenga Profielfoto van Geertje van de Loo Profielfoto van Chris Brammer Profielfoto van Robert van Baast Profielfoto van ERIK VAN DER WAAL Profielfoto van Geeske Visser Profielfoto van Mayanka Blom Profielfoto van Misja Tvrda Profielfoto van Annemarie Dam Profielfoto van Inge De Smit Profielfoto van Wendy Moerings Profielfoto van Wieke Sloven Profielfoto van Yvonne van der Zwan - Van Spronsen Profielfoto van Ria Ceelen Profielfoto van Annet Groenenstein Profielfoto van Petra Kletter Profielfoto van Manon de Graaf Profielfoto van Ana Lucia Perez Profielfoto van Julliet Schreuder Profielfoto van Femke Snelders Profielfoto van Pytsje Rijpma Profielfoto van Shanti Bishesar Profielfoto van Ashley Las van Bennekom Profielfoto van Floor Van Hoof
Profielfoto van Gaby Nota

De conference beheerder is:

Communicatieadviseur
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Beschermjassen

Bij elk gesprek dat we voeren, zowel privé als op ons werk, nemen we onze eigen culturele bagage mee. Perspectieven, inzichten en ervaringen die we tijdens ons leven hebben meegekregen. Dit zorgt ervoor dat we onszelf niet altijd volledig openstellen. Vaak blijven we denken en oordelen vanuit onze eigen context. We horen daardoor niet de oplossingen die verborgen liggen in de verhalen van anderen.

Beschermjassen gaat in op wat een professional nodig heeft voor een open dialoog met de 'vreemde ander'. Wat heb jij nodig om intercultureel competent te zijn? Welke invloed heeft jouw persoonlijke achtergrond op je omgang met en oordeel over mensen uit een andere cultuur of context? Beschermjassen biedt handvatten om het zelf oplossend vermogen van families in te zetten in de hulpverlening 

Tijdens deze bijeenkomst onder leiding van Shaddy Miza gaan we  o.a. aan de slag met de levenslijn en staan kort stil bij een genogram. Tot slot maak je kennis met het Beschermjassenhuis, een plek waar een hulpverlener die vastloopt met een familie deze uitnodigt in het Beschermjassenhuis. In dit huis staat de vraag van de hulpverlener centraal en de familie en de overige aanwezigen worden uitgenodigd te helpen antwoorden vinden op die vraag.

10.00 - 10.45     Start en inleiding Beschermjassen
10.45 – 11.15    Uitwisseling in tweetallen
11.15 – 11.30    Plenaire terugkoppeling en gelegenheid voor vragen
11.30 – 12.00    Beschermjassenhuis en gelegenheid voor vragen

Shaddy Mirza is trainer Beschermjassen. Hij volgde zijn opleiding bij Kytlinn Tjin A Djie, oprichtster van Beschermjassen.  Zie meer voor informatie www.inspiratiecreatie.nl of luister deze podcast over het betrekken van het systeem met Kytlinn Tjin A Djie.

Ben je toch niet aanwezig op 23 juni bij Beschermjassen, wil je jezelf dan uitschrijven?

Beste professionals,

Wij zijn aangenaam verrast door de vele aanmeldingen voor de bijeenkomst Beschermjassen op 23 juni.

Veel professionals hebben ons gemaild met de vraag of er nog plekken zijn. Daarom het volgende verzoek aan jullie;

Ben je toch niet aanwezig deze dag maar sta je nog wel...

Deelname gesloten
Profielfoto van Ruth van den Bor Profielfoto van Marielle Broersen Profielfoto van Anke-Ida Markvoort Profielfoto van Henny Post Profielfoto van Halima Aarab Profielfoto van Lonneke van der Zanden-Neelen Profielfoto van Dion Berkvens Profielfoto van Mariska De Haan Profielfoto van Helena Mencer Profielfoto van Ruth Mustamu Profielfoto van Ingrid Wojtal Profielfoto van Gerdje Toenders Profielfoto van Dymphna Spijkerman Profielfoto van Eef Smits Profielfoto van Dorethé van der Aart Profielfoto van Monique Kuijpers Profielfoto van Marlou Reiding Profielfoto van Hilde Hurkmans Profielfoto van E. Engelhart Profielfoto van Jolien de Vries Profielfoto van Marian van Grinsven Profielfoto van Athalia Groeneveld Profielfoto van Mohamed Hakem Elahi Profielfoto van Maria Bezem Profielfoto van Gerdien van de Riet Profielfoto van Mitchell Tiber Profielfoto van Shanti Bishesar Profielfoto van Myrna Bosman Profielfoto van Doreen Oosterhuis Profielfoto van Esther van Noort Profielfoto van Nesrin Khanzady Profielfoto van Anja Verwoerdt Profielfoto van Joke van Raalte Profielfoto van Ans Kok Profielfoto van Sera Willemsen Profielfoto van Maurice Stultiens Profielfoto van Yvonne de Vries Profielfoto van Lytitia van Binsbergen Profielfoto van Wieke Sloven Profielfoto van Antoinette Geerts Profielfoto van Kirsten Bonke Profielfoto van Diederik Dorbeck Profielfoto van José de Boer Profielfoto van Chaimae Jaraya Profielfoto van Pamela van Dalen Profielfoto van Aarty Kali Profielfoto van Saskia van de Graaff Profielfoto van Danielle van Haagen Profielfoto van Sidiqa n.v.t. Ahmadi Profielfoto van Dunya Vermaat Profielfoto van Yvonne Saljé Profielfoto van Demelza Tas Profielfoto van Kelly Theuws Profielfoto van Anique van der Klaauw Profielfoto van Nienke Rongen Profielfoto van Ria van Hummel Profielfoto van Eva van Steenbergen Profielfoto van Liesbeth Hieselaar Profielfoto van Amanda Opdam