Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals Videosessies

Videosessie
Kijk door een veranderkundige bril en verbeter de samenwerking met andere professionals om het kind. 
Tijdstip:

'Kunnen we samenwerken?' Veranderkunde met Hans Vermaak

Voor: alle professionals die met jeugd werken 
Waar: Online in de community Platform Vakmanschap  
Wanneer: dinsdag 7 september van 15:00 - 17:00 uur 
Gastspreker: Hans Vermaak

Lukt het jou om goed op te trekken met andere professionals? Of ervaar je dit soms als lastig? We weten dat samenwerking noodzakelijk is om echt te doen wat nodig is voor kinderen en jongeren. Toch blijkt dit in de praktijk niet makkelijk en ervaren veel mensen die met jeugd werken in de samenwerking obstakels. Soms denken we goed samen te werken maar ervaren anderen dit toch echt anders. 

Is dit herkenbaar?  Wil je samen met anderen leren hoe hiermee om te gaan? Neem jij de uitdaging aan om samenwerking door een andere bril te bekijken? Wil je die ander ontmoeten, jezelf in diegene verplaatsen en gedeelde lessen meenemen naar je organisatie? Kom dan naar deze online bijeenkomst op 7 september 

Samenwerking: obstakels en persoonsafhankelijk 

Obstakels in de samenwerking zijn vaak te vertalen als ‘Waarom werkt die ander nu niet mee?!” Je hebt een collega-professional nodig om te doen wat nodig is voor dit kind of gezin, maar die kan of wil daar op de een of andere manier niet in mee. En omgekeerd: een ander benadert je met de vraag of je iets kunt doen, regelen, oppakken terwijl dat jouw eigen taak in de weg lijkt te zitten, of je dat simpelweg niet kunt of ‘mag’ doen. We horen daarbij uitdagingen als;  

 • elkaar (niet) écht kennen; 

 • het hebben van verschillende of onrealistische verwachtingen; 

 • het werken vanuit verschillende visie en kaders; 

 • grenzen aan hulp door de wijze van financiering; 

 • allebei hetzelfde bedoelen en toch andere woorden gebruiken; 

 • overzicht hebben van wie wat doet; 

 • hoe samenwerking persoonsafhankelijk en daardoor kwetsbaar is.  

Programma en inhoud 

Het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals organiseert, samen met Hans Vermaak, deze online bijeenkomst. Met elkaar gaan we op deze dag aan de slag om jouw dagelijkse praktijk te koppelen aan de verandertheorie. Je wisselt samen met andere professionals uit over de theorie en met elkaar breng je gemeenschappelijke vraagstukken vanuit de praktijk in. Hans zal vanuit zijn ervaring als adviseur, onderzoeker en schrijver op het gebied van de verandertheorie met jullie naar antwoorden zoeken. Tussendoor is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. Hans heeft veel ervaring als adviseur, onderzoeker en schrijver op dit vlak.  

Na aanmelding ontvang je een handreiking om je voor te bereiden op de bijeenkomst en om alvast te leren op de weg ernaartoe

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Adviseur Vakmanschap en beroepsontwikkeling
Videosessie
Tijdstip:

Bijeenkomst 0 uithuisplaatsingen

Op uitnodiging van het Platform Vakmanschap verzorgt Peter Dijkshoorn een tweede bijeenkomst op maat waarin jij als professional aan de slag gaat. In de voorgaande bijeenkomst met Peter Dijkshoorn zijn professionals aan de slag gegaan met het 0-doel: 0 ouders die de samenwerking met professionals als onvoldoende beoordelen. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op de opbrengsten van die bijeenkomst en gaan we aan de slag met een nieuw 0-doel: 0 uithuisplaatsingen. De bijeenkomst is interessant voor zowel professionals die de vorige bijeenkomst hebben bijgewoond, als professionals die voor het eerst aansluiten.

De Beweging van 0

 • gaat voor grote doelen, want dan bereik je meer,
 • met kennis van goed geschoolde professionals,
 • die werken volgens EBP (best bewezen werkzame methodes),
 • en die uitstralen hun vak te beheersen,
 • zodat probleemeigenaars hún vragen hun probleem aan te pakken,
 • samen met anderen.

Peter Dijkshoorn
Peter Dijkshoorn, niet praktiserend kinder- en jeugdpsychiater en landelijk ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel OZJ/VNG maakt deel uit van een groep van professionals die stelt dat we in de jeugdhulp veel ambitieuzer kunnen en moeten zijn. Op hun to-do-lijstje staat onder meer: nul gevallen van kindermishandeling en nul kinderen die uit huis worden geplaatst. Maar ook: nul ouders die met hun jeugdtrauma blijven rondlopen en daardoor minder goed functioneren dan ze zouden willen.

Programma
Peter Dijkshoorn blikt terug op het doel van de vorige bijeenkomst; 0 ouders die de samenwerking met professionals als onvoldoende beoordelen. Vanuit dit doel kijkt hij met jullie naar het doel 0 uithuisplaatsingen. Jullie gaan met elkaar in groepjes aan het werk, hoe dit doel behaald kan worden met ondersteuning van Peter. Het wordt een interactieve middag met de mogelijkheid om vragen te stellen in de chat. Meld je snel aan, want er is beperkt plek.

Meer informatie en aanmelden
Klik op de gele knop "Ik ben erbij".

Meer informatie over de Beweging van O vind je hier.

Vragen over de bijeenkomst kun je stellen aan: Saadia Bouzelmad (vakmanschap@nji.nl).

Schrijf in! klik op de gele button