Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Vraag

23 januari 2023
Profielfoto van Marije Verhoeks
Adviseur

“Bespreek jij met ouders dat je in je werk te maken hebt met richtlijnen voor professionals. Hoe pak jij dit aan?”

Toelichting

De richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing is herzien. In de richtlijn is onder andere extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind en voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind. Samen met de richtlijn is ook de info voor ouders herzien. Deze hand-out kunnen professionals met ouders bespreken die te maken krijgen met dit onderwerp.

Bij elke richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming is een ‘info voor ouders’ ontwikkeld. Dat is een handige samenvatting van de richtlijn. Het is fijn voor een ouder om van deze informatie op de hoogte te zijn en te weten wat er verwacht kan worden. Ook kan deze informatie nuttig zijn als hulpmiddel bij het overleg met jou als hulpverlener.

Motivatie

We willen leren van ervaringen uit de praktijk. Is de 'info voor ouders' helpend om samen te beslissen over de best passende hulp, of gebruik je als professional andere manieren om ouders te informeren over belangrijke stappen om te komen tot goede hulp?

Werkgebied

Team Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Profielfoto van Nadira Bouchama
Ambulant hulpverlener

Het is goed als de ouders op de hoogte worden gebracht van de richtlijnen en dat zij mee kunnen denken.

Profielfoto van René Eijsink
Arts jgz

Ik werk als jeugdarts veel met ouders, maar het gaat zelden over uithuisplaatsing.
Er zijn wel talloze andere richtlijnen op mijn terrein, en die zijn voor ouders gemakkelijk te vinden, en ik help ze waar nodig om die te vinden.
Bij de totstandkoming van de JGZ-richtlijnen (NCJ) wordt steeds gezocht naar een breed draagvlak, wat inhoudt dat ook alle ( alle) aanpalende disciplines er een plas over mogen doen. Consequentie daarvan is dat niet alle richtlijnen even praktisch zijn. Het komt voor dat een richtlijn mij bijvoorbeeld verplicht om een kind met een ernstig overgewicht door te sturen naar de kinderarts ( want die waren vertegenwoordigd in de richtlijncommissie), waarna de regionale kinderartsen mij meedelen daar niets mee te kunnen en dat overgewicht toch echt mijn terrein als jeugdarts is. Ik bespreek deze richtlijn dus niet met ouders.
Als een richtlijn je niet steunt of niet bruikbaar is kan het echt lastig worden: wat doe je als je later met de Inspectie te maken krijgt? Afwijken van richtlijnen is niet verboden, maar je moet wel kunnen verantwoorden waarom je andere keuze hebt gemaakt.

Open en eerlijk zijn en samen een plan ( proberen te ) maken heeft bij elk probleem zonder meer de meeste kans van slagen, ook zonder richtlijn.

Profielfoto van Claudia Brand
Docent

jazeker! samen met ouders overleggen. De mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken, de wensen en behoeftes op tafel krijgen en deze samen ordenen en bespreken. Ouders en kind horen is mijns inzien het meest helpend om tot een passend plan te komen.

Profielfoto van Vera Boers
Gezinscoach CJG Segbroek

Gewoon transparant zijn en het met ouders bespreken.