Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Vraag

26 september 2022
Profielfoto van Denise Thomissen
Teammanager Zorg

“Mag je een medewerker een 24-uursdienst laten draaien? Zo ja in welke vorm en hoe richt je dit dan goed in?”

Toelichting

Er bestaan verschillende soorten diensten die binnen verschillende CAO’s worden gehanteerd; dagdiensten, nachtdiensten (wakker of slapend), aanwezigheidsdiensten, bereikbaarheidsdiensten. Hierin wordt iets anders van medewerkers verwacht. Dat heeft weer invloed op hoeveel en hoe vaak je diensten achter elkaar mag draaien. Elke CAO zegt daar iets anders over. Ik kan alleen nergens iets vinden over de 24-uurs diensten, dus 24 uur achter elkaar werken uiteraard met slapen inbegrepen. Ik dacht dat dit in de praktijk wel degelijk wordt gebruikt/wordt ingezet, alleen kan ik het nergens vinden of het mag en wat dan de regels daarbij zijn. 

Profielfoto van Ron Weber
Coördinerend POH-GGZ, GGZ-specialist

Beste Denise,

In de algemene CAO, anders dan die van de brandweer en politie, zijn hier geen afspraken over gemaakt. Wel t.a.v. vergoedingen, etc.. in alle CAO's.

Er zijn wel richtlijnen op vlak opgesteld, deze zijn CAO overstijgend;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden.

Profielfoto van Ingeborg Vonk
Gedragswetenschapper

ha Denise, binnen onze organisatie worden er op sommige locaties 24uurs diensten gedraaid. Ik zie onder je bericht al enige reacties op het praktische stuk/wettelijke deel/regelgeving. Inhoudelijk is het denk ik ook goed een weging te maken: wat levert het op voor cliënten (minder wisselingen, meer continuïteit, het echte leven voorleven want je ziet een medewerker op alle momenten van de dag, minder overdrachtsmomenten dus minder risico op informatie die verloren gaat etc), of wat kost het wellicht voor cliënten/nadelen (als er een conflict tussen cliënt en medewerker is, dan zitten ze met elkaar 'opgescheept' (kan overigens ook voordeel zijn want je moet dan toch iets met elkaar), etc). Maar ook wat betekent het voor collega's: als iemand ziek is, dan heb je meteen 24uur die je wel opgevuld moet krijgen door een andere medewerker, wat betekent het voor de draagkracht van een medewerker, hoe ziet herstel van de medewerker er buiten de diensten om uit (is er voldoende ruimte om af te schalen van werk). En zo zijn er nog wel meer (inhoudelijke) argumenten mee te wegen denk ik, los van van de wet- en regelgeving. Groet, Ingeborg

Profielfoto van Esther Brouwer
Begeleider pleegzorg

Hoi Denise,

Hopelijk heb je iets aan het onderstaande. Verder weet ik dat er zoveel uren rust moeten plaats vinden na een 24 uurs dienst. Goed om daar nog even naar te kijken.

Slaapdienst in de (semi-)residentiële Jeugdzorg (ex artikel 6.4.3 van deze cao):
In deze cao wordt verstaan onder:

Aanwezigheidsdienst: een aaneengesloten tijdruimte van ten hoogste 24 uren waarin de
werknemer, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is een
slaapdienst te verrichten.
Slaapdienst: een aaneengesloten deel van een aanwezigheidsdienst van ten minste 6
uur, maar ten hoogste 8 uur, waarin de werknemer in de instelling aanwezig en op
oproep beschikbaar moet zijn voor het verrichten van noodzakelijke en onvoorziene
bedongen werkzaamheden, maar overigens rust geniet

Profielfoto van Jenny Winter
Consulent

Dag,

Er zijn gewoon wettelijke regels voor met daarnaast de CAO’s voor de verschillende beroepsgroepen.

Bv:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-voor-bereikbaar-zijn-op-de-werkplek-aanwezigheidsdienst

Groet, Jenny

Profielfoto van Marco Den Outer
Directeur Expertise Platform

Hi Denise,
Vanuit mijn achtergrond in de olie-industrie heb ik hier mee te maken gehad. Er mogen volgens mij uitsluitend CAO afspraken worden gemaakt die binnen de wet vallen. Rusttijden voor en na de dienst, frequentie(structureel of niet) en instemming van de medewerker zijn hierbij leidend.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-voor-bereikbaar-zijn-op-de-werkplek-aanwezigheidsdienst