Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Vraag

2 juni 2022
Front Office medewerker

“Seksueel overschrijdend gedrag is op dit moment een actueel onderwerp. Heeft dit invloed op jouw handelen/bejegening richting de cliënten?”

Toelichting

In het werkveld hoor ik regelmatig dat het actuele onderwerp 'seksueel overschrijdend gedrag' invloed heeft op het handelen richting de jongeren. Vooral mannelijke begeleiderskunnen hierdoor soms handelingsverlegen worden. Hoe ervaren jullie dat? En hoe gaan jullie daar mee om?

Projectleider

Beste professionals, graag deel ik met jullie de tip om met je team in gesprek te gaan over waarden en normen met betrekking tot de seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag, aan de hand van 'het Vlaggensysteem'. Dit hulpmiddel helpt je om met elkaar normen vast te stellen van wat je aanvaardbaar gedrag vindt in je leefgroep, gezinshuis of pleeggezin en te benoemen wat je ziet, vindt en voelt. Gebruik het vlaggensysteem in teambesprekingen en ook met jongeren. Het levert teams veel transparantie en helder taalgebruik. Voor trainingen en materiaal, zie MOVISIE of https://vlaggensysteem.nl

Eigenaar

Of het invloed heeft op mijn eigen handelen..... nee, dat geloof ik niet. Dat het een actueel onderwerp is maakt wel dat het vaker het onderwerp van gesprek is. Integer, open en eerlijk zijn sleutelwoorden. Dat ik een 50+-vrouw ben maakt het misschien wel eenvoudiger om het er te laten zijn in een gesprek over grenzen stellen.

Adviseur kennis delen en beleid

Zorgvuldigheid en gezamenlijkheid zijn hierbij belangrijk. Zorg dat er een open klimaat is waarbij het bespreken van grenzen, maar vooral wensen en gezond gedrag, normaal is. Dit werkt preventief. Zorg voor duidelijke kaders, zonder dat deze beperkend werken. Bij twijfels en zorgen altijd in gesprek gaan met je collega's en gezamenlijk naar een oplossing zoeken. Bedenk dat achter veel kwetsbaar en risicovol gedrag van cliënten, een vraag naar hulp en ondersteuning op dit vlak ligt.

Consulent expertise jeugd

Nu ben ik een vrouwelijke hulpverlener maar al die jaren geen last mee gehad. Transparante communicatie en duidelijkheid mbt de grenzen werkte voor mij.

Mantelzorgmakelaar en clientondersteuner

goedemorgen
bij Movisie Academy zijn gratis trainingen, die je online kan volgen. als professional kun je daar echt wel iets aan hebben, met handige tips.

Projectleider strategische visie huisvesting Syndion

Heeft geen invloed op mijn handelen/bejegening richting de client. Het heeft voor mij alles te maken met respect voor de ander. Dat bepaalt de manier van handelen en bejegening. Als ik vertrouwen heb dat het nu geen aanleiding is voor beoordelen als grensoverschrijdend gedrag dan houd ik daaraan vast. Ik zal altijd vanuit professionaliteit blijven handelen, en tegelijkertijd ben ik meer dan nieuwsgierig om te blijven leren en vanuit leerpunten zaken anders aan te pakken.