Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

ZeBra JOP

Dit is een besloten groep. Als u wilt deelnemen dient u in te loggen.

Doel van deze groep

Ervaringsdeskundigheid en professionele kennis samenbrengen. Laten we leren van elkaar; ouders en jongeren, maar ook met hulpverleners en beleidsmedewerkers samen.
Als gelijkwaardige partners, ieder vanuit de eigen kennis en expertise.