Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Netwerk Richtlijnen Jeugd

Dit is een open groep. Als u wilt deelnemen dient u in te loggen.

Doel van deze groep

In deze netwerkgroep kunnen professionals elkaar onderling vragen stellen over het gebruik en de toepassing van de richtlijnen jeugd. Ook is het een plek om praktijkvoorbeelden met elkaar uit te wisselen. Verder kun je hier oproepjes plaatsen, bijvoorbeeld wanneer je op zoek bent naar een intervisiegroepje.