Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

SBJ

Dit is een besloten groep. Als u wilt deelnemen dient u in te loggen.

Doel van deze groep

Deze besloten groep dient om de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken in het proces van de hervormingsagenda.
In deze groep worden vaak vertrouwelijke documenten geplaatst. Gegevens zoals mailadressen en misschien zelfs mobiele telefoonnummers worden niet weg gelakt omwille van de tijd. Het is ieders verantwoordelijkheid om zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie in deze groep om te gaan.