Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals Videosessies (archief)

Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Webinar Informele steun: Samen met het netwerk optrekken: wat betekent dat voor professionals?

Ondersteuning vanuit het netwerk wordt gezien als een van de belangrijkste beschermende factoren voor kansrijk en veilig opgroeien. Professionals in de jeugdhulp, (geestelijke) jeugdgezondheidzorg en jeugdbescherming hebben een taak waar het gaat om het in kaart brengen van het netwerk, en van het versterken van die steun waar mogelijk.

Waar steun uit het netwerk niet (voldoende) aanwezig is, kunnen vrijwilligers worden ingezet om een gezin te ondersteunen. Als professional is het goed om te weten wat deze vormen van steun gezinnen kunnen bieden.

Uit signalen van jeugdigen en ouders blijkt dat professionals nog niet altijd de inzet van informele steunfiguren meenemen in hun werkwijze. Wat er nodig is om informele steun in te zetten is een allereerst een bewustwording met betrekking tot de taakopvatting van de professional. Naast dat de professionals als deskundige probleemoplosser optreedt, wordt hij ook een versterker van het informele netwerk. Dat kan voor de professionals spanningsvelden en dilemma’s opleveren.

Te gast is Suzanne de Ruig. Zij is systeemtherapeut, opleider, ontwikkelaar en adviseur in het werken met JIM en coauteur van ‘Circulaire zorg’. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere, en in die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Daarmee is de JIM niet alleen een steun en toeverlaat voor de jongere, maar ook een gesprekspartner voor professionals. Suzanne vertelt vanuit haar jarenlange ervaring over hoe professionals samen kunnen werken met een zelfgekozen mentor en hoe ze kunnen omgaan met de spanningsvelden die daarbij kunnen optreden.

Deze webinar worden georganiseerd vanuit de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd. In 2020 verscheen een handreiking over informele steun voor jeugdprofessionals.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Communicatieadviseur
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Beschermjassen

Bij elk gesprek dat we voeren, zowel privé als op ons werk, nemen we onze eigen culturele bagage mee. Perspectieven, inzichten en ervaringen die we tijdens ons leven hebben meegekregen. Dit zorgt ervoor dat we onszelf niet altijd volledig openstellen. Vaak blijven we denken en oordelen vanuit onze eigen context. We horen daardoor niet de oplossingen die verborgen liggen in de verhalen van anderen.

Beschermjassen gaat in op wat een professional nodig heeft voor een open dialoog met de 'vreemde ander'. Wat heb jij nodig om intercultureel competent te zijn? Welke invloed heeft jouw persoonlijke achtergrond op je omgang met en oordeel over mensen uit een andere cultuur of context? Beschermjassen biedt handvatten om het zelf oplossend vermogen van families in te zetten in de hulpverlening 

Tijdens deze bijeenkomst onder leiding van Shaddy Miza gaan we  o.a. aan de slag met de levenslijn en staan kort stil bij een genogram. Tot slot maak je kennis met het Beschermjassenhuis, een plek waar een hulpverlener die vastloopt met een familie deze uitnodigt in het Beschermjassenhuis. In dit huis staat de vraag van de hulpverlener centraal en de familie en de overige aanwezigen worden uitgenodigd te helpen antwoorden vinden op die vraag.

10.00 - 10.45     Start en inleiding Beschermjassen
10.45 – 11.15    Uitwisseling in tweetallen
11.15 – 11.30    Plenaire terugkoppeling en gelegenheid voor vragen
11.30 – 12.00    Beschermjassenhuis en gelegenheid voor vragen

Shaddy Mirza is trainer Beschermjassen. Hij volgde zijn opleiding bij Kytlinn Tjin A Djie, oprichtster van Beschermjassen.  Zie meer voor informatie www.inspiratiecreatie.nl of luister deze podcast over het betrekken van het systeem met Kytlinn Tjin A Djie.

Ben je toch niet aanwezig op 23 juni bij Beschermjassen, wil je jezelf dan uitschrijven?

Beste professionals,

Wij zijn aangenaam verrast door de vele aanmeldingen voor de bijeenkomst Beschermjassen op 23 juni.

Veel professionals hebben ons gemaild met de vraag of er nog plekken zijn. Daarom het volgende verzoek aan jullie;

Ben je toch niet aanwezig deze dag maar sta je nog wel...

Deelname gesloten
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Webinar Informele steun: Het belang van informele steun in de jeugdhulp

Ondersteuning vanuit het netwerk wordt gezien als een van de belangrijkste beschermende factoren voor kansrijk en veilig opgroeien. Professionals in de jeugdhulp, (geestelijke) jeugdgezondheidzorg en jeugdbescherming hebben een taak waar het gaat om het in kaart brengen van het netwerk, en van het versterken van die steun waar mogelijk.
Waar steun uit het netwerk niet (voldoende) aanwezig is, kunnen vrijwilligers worden ingezet om een gezin te ondersteunen. Als professional is het goed om te weten wat deze vormen van steun gezinnen kunnen bieden.

In dit webinar wordt ingegaan op de redenen om informele steun in te zetten. Verschillende richtlijnen wijzen op de positieve effecten van informele steun en het verstreken van het netwerk. Er wordt een globaal overzicht van vormen van informele steun gepresenteerd, en bij elke vorm worden voorbeelden genoemd.

Een van de voorbeelden van informele steun wordt verder uitgelicht. Bij Samen Oplopen worden gezinnen of jongeren met complexe zorgen ondersteund door toegewijde vrijwilligers met begeleiding van een hulpverlener als coördinator. Het is daarmee een krachtige mix van informele en formele zorg. Linda Otterman is initiatiefnemer, oprichter en directeur van stichting Samen Oplopen. Zij neemt ons mee in wat zij vanuit haar praktijk heeft ervaren in de samenwerking tussen informele en formele vormen van steun. Waar kunnen zij elkaar versterken? Waar moet je op letten?

Deze webinar worden georganiseerd vanuit de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd. In 2020 verscheen een handreiking over informele steun voor jeugdprofessionals.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Communicatieadviseur