Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Tijdlijn Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Gaby Nota heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Manon Donker

Hoe kom je als medewerker van een wijkteam tot een verantwoorde caseload? Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde een werkpakket, waarin beschreven wordt hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload.

Meer lezen? Ga naar: https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/zo-kom-je-tot-een-verantwoorde-caseload?utm_source=spotler&utm_medium=email

Gaby Nota heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Emma Verspoor

De regionale kenniswerkplaats Friesland heeft een factsheet voor professionals gemaakt over samen met jongeren beslissen over passende hulp: Wat gaat goed en wat kan beter?

Bekijk de factsheet: https://awtjf.nl/wp-content/uploads/2021/12/Factsheet-jongerenbijeenkomst-dd-28-10-2021_def.pdf

Profielfoto van Gaby Nota

Online vragenuurtje multiproblematiek: kinderen in de knel

Luister en denk mee over de aanpak van complexe en meervoudige problemen. Een aantal keer per jaar bespreken professionals een casus. Om van elkaar te leren en te horen hoe anderen het doen en manieren vinden om in vaak vastgelopen situaties toch verandering te brengen.

Dilemma’s die in ieder geval aan bod komen:
Hoe destilleer je uit een wirwar aan problemen hét element dat tot doorbraken kan leiden?
En hoe realiseer je - ondanks 1.000 hobbels - dan ook daadwerkelijk die doorbraak?

Wanneer mag je na een doorbraak ook weer loslaten?
Interesse? Meld je aan voor de bijeenkomst van dinsdag 1 november van 10.00 – 11.00. Maandagmiddag 31 oktober ontvang je dan een link voor de online bijeenkomst: https://nl.surveymonkey.com/r/3C536H7

Profielfoto van Saadia Bouzelmad

Je kritische blik gevraagd op 8 september!

Wat leren we van kinderen en ouders die verbleven in de jeugdhulp, bijvoorbeeld door een opname in de JeugdzorgPlus of een klinische GGZ? Bij Ketenbreed leren proberen we op basis van 30 levensverhalen van ouders, kinderen en de betrokken hulpverleners antwoorden te formuleren. Dit levert al veel en relevante kennis op.

Wij zijn op zoek naar professionals die het leuk vinden hun kritische blik te werpen op de resultaten en bevindingen in de conceptrapportage. Zin en tijd om mee te doen?

Meld je aan voor de online bijeenkomst:
donderdag 8 september, van 15.00-17.00 uur via info@mariskavandersteege.nl.

Naast professionals wordt de conceptrapportage op andere data ook voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en bestuurders in de jeugdhulp.

Lees meer informatie over dit project https://brancheszorgvoorjeugd.nl/steeds-betere-jeugdhulp/ketenbreed-leren/ketenbreed-leren/

Profielfoto van Gaby Nota

Beweging van 0

De beweging van 0 wil beweging in de jeugdzorg brengen. 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. Dat is het doel. De nieuwe website ondersteunt professionals in hun drijfveer om de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen elke dag beter te maken.

Jij kunt ook je nul-doel(en) uploaden. Kleine nul-doelen zijn net zo belangrijk als grote nul-doelen. Samen laten ze een beweging naar voren zien, naar ‘elke dag beter’.

https://www.bewegingvannul.nl/samen-naar-0/