Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Tijdlijn Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Profielfoto van Esther den Breejen

Extra aandacht voor jongeren in regeling Samen Cultuurmaken
Twee nieuwe subsidiemogelijkheden Fonds voor Cultuurparticipatie

Sinds de coronapandemie blijkt het aantal jongeren dat kampt met mentale issues gegroeid. Er zijn jongeren voor wie het leven (tijdelijk) zwaar is, maar er zijn ook jongeren die dreigen in een sociaal isolement te raken. Door initiatieven te ondersteunen die jongeren actief betrekken bij kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten wil het Fonds voor Cultuurparticipatie, met steun vanuit de ministeries van OCW en VWS, deze jongeren een steuntje in de rug bieden.

Jongeren
Ben je werkzaam bij een instelling binnen het culturele en/of sociaal domein en op enige wijze betrokken bij de doelgroep jongeren en jongvolwassenen? Heb je plannen om een groep jongeren of jongvolwassenen te bereiken of wil je jouw aanbod verbreden? Betrek jij jongeren actief bij jouw plannen of activiteiten? Dan zijn deze subsidiemogelijkheden (open oproepen) wellicht iets voor jou.

Open oproep
We verwachten op 21 november 2022 de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren (aanvragen van 5.000 t/m 25.000 euro) te openen en daarna in december de Open Oproep Jongeren maken cultuur (aanvragen van 25.000 t/m 100.000 euro). De open oproepen richten zich op projecten voor een zelf te kiezen leeftijdscategorie van jongeren tussen 12 en 27 jaar, waarbij het culturele en sociaal domein samenwerken.

Kun jij aanvragen?
Kijk hier voor een overzicht van de criteria, voorbeelddocumenten en tips voor het indienen van een aanvraag binnen de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren. De criteria voor de Open Oproep Jongeren maken Cultuur volgen op een later tijdstip.

Meer informatie
Binnen Samen Cultuurmaken hebben we meerdere projecten gehonoreerd die zich richten op jongeren. Wil je meer lezen over deze projecten? Klik hier voor de projectenmonitor.
Heb je interesse in het doen van een aanvraag, maar wil je nog meer informatie? Bel ons gerust en vraag naar één van de adviseurs Samen Cultuurmaken via (030) 233 60 30 of stuur een mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl.

Emma Verspoor heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Laura Nooteboom

Het goed vormgeven van evaluaties binnen Jeugdteams blijkt geen gemakkelijke opgave, denk aan casuistiekbesprekingen, intervisie/supervisie, 1G1P bijeenkomsten en teamvergaderingen. Met de tool Bouwstenen van Evalueren krijg je concrete verbetertips voor het beter vormgeven van evaluaties binnen jouw dagelijks werk. De tool is gebaseerd op de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’, die binnen het project Gezin aan Zet ontwikkeld is, samen met jeugdhulpprofessionals. Elke bouwsteen heeft een eigen onderwerp met praktische voorbeelden en verbetertips. Voor meer informatie, zie www.bouwstenenevalueren.nl.

Profielfoto van Saadia Bouzelmad

Inspiratiesessie samenwerking wijkteams en onderwijs
3 november 15.15 - 16.30
https://integraalwerkenindewijk.nl/inspiratiesessie-samenwerking-wijkteams-onderwijs/

In deze inspiratiesessie kijken we naar de relatie tussen wijkteam- en onderwijsprofessionals. Je krijgt de kans om te kijken welke elementen jou energie geven in de samenwerking. Wat werkt voor jou en wat kun je geven? Maar ook wat betekenen vertrouwen en elkaar leren kennen nu echt in de praktijk? Wie zijn nodig en wat vraag je van en aan elkaar? We zoeken samen naar die ene actie om jouw samenwerking weer te verdiepen.

Profielfoto van Gaby Nota

Als je als professionals lang blootgesteld wordt aan lijden van cliënten, trekt dat een wissel op eigen veerkracht. Het werkt vraag vaak een lange adem. Net zoals het kunnen verdragen van kwetsbaarheid en lijden tijdens de gezamenlijke zoektocht. In dit stuk stellen Maurits Barendrecht en Jessica Vervoort een model voor waarin veerkrachtig functioneren de standaard is.

https://www.zorgwelzijn.nl/opinie-voorkom-dat-de-personeelscrisis-in-jeugdhulp-een-kwaliteitscrisis-wordt/

Profielfoto van Gaby Nota

Gedragswetenschapper bij Partners voor Jeugd, Miloe Stegenga, en frontofficemedewerker bij Youngster, Lytitia van Binsbergen, nemen deel aan de kerngroep Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals en vertellen op de website van Jeugdhulp Alles in het werk waarom zij blij zijn met het initiatief.
https://jeugdhulpallesinhetwerk.nl/inspiratie/goed-om-ook-eens-te-zien-hoe-het-in-andere-zorgregios-werkt/