Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Tijdlijn Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Profielfoto van Klariena Bouma

Tijdens gesprekken met professionals in de jeugdhulpverlening, het sociaal domein en het onderwijs merk ik vaak dat er onduidelijk is.
Wie heeft welke rol, welke verantwoordelijkheid en welke taken. Wanneer het over kinderen gaat die extra zorg/aandacht nodig hebben, komen deze professionals soms tegenover elkaar te staan, wat zeker niet helpend is voor het kind. Niemand wil dit, maar toch ontstaat deze situatie. Om elkaar beter te begrijpen, te snappen en beter te leren kennen, moeten we elkaars "taal" gaan begrijpen en weten welke route we doorlopen. Welke kaders én welke ruimte er is.

Tijdens de online kennissessies wil ik iedereen kennis laten maken met de verschillende talen, regels & afspraken.

‼️Wat is de bedoeling nou echt, welke taal spreken we, welke route lopen we en hoe kunnen we verbinden in het belang van het kind.

πŸ“ Op vrijdag 31 maart is het onderwerp Passend onderwijs & de Jeugdwet.

πŸ“19 april Zorgvuldig onderzoek vanuit de Jeugdwet;
Het stappenplan van de centrale raad van beroep.

πŸ“24 april Dossiervorming & verslaglegging

πŸ“26 april Richtlijnen Jeugdhulp

πŸ“26 mei Wat is Autisme?

www.klariena.nl

Martine Broere heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jurja Steenmeijer

Twijfel je wel eens hoe het nu zit met privacy in de samenwerking met je client? Hoe handel je zelfstandig én professioneel verantwoord binnen de ruimte die je als jeugdprofessional hebt? Wanneer doe je het goede? Vanaf nu heb jij als jeugd- en gezinsprofessional altijd een ethische leidraad bij de hand.

In de beroepsethiek app van de BPSW vind je de kernwaarden, normen en begrippen uit de beroepscode, Maar ook het waardenkompas voor de gehandicaptenzorg, een laagdrempelige tool dat waardengericht denken en handelen versterkt in de alledaagse beroepspraktijk van de gehandicaptenzorg. Bekijk veel gestelde vragen over beroepsethiek en professionaliteit en doorloop het stappenplan voor ethische reflectie. Via de app kun je meepraten over onderwerpen die jou aangaan en je actuele kennis testen, en je vindt er een collectie van links naar handige websites. Als je de notificaties aanzet, blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Daarmee ben je altijd app-to-date van je beroepsethiek!

Je vind de app in de stores voor Android en iOS.

Profielfoto van Gaby Nota

Op 11 september is er weer een Voor de Jeugd Dag, voor iedereen die met en voor jeugd werkt. Na drie jaar livestream zien we elkaar nu ‘gewoon’ weer live. En daarbij is het na een decennium Westergas ook tijd voor een nieuwe locatie: Taets Art and Event Park in Zaandam. Het thema is ‘Zorgen voor elkaar’ waarbij het zal gaan over het belang van samen opvoeden, het verminderen van prestatie- en werkdruk, blijvend leren en ontwikkelen en samenwerking op alle fronten. Er praten ook veel kinderen en jongeren mee over deze onderwerpen. Ze geven hun mening en delen hun ervaringen. Maar we vragen ook jóúw input. Want vanaf nu kun je je programmavoorstel indienen dat de ruim 1.500 deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen. Omdat we elkaar live ontmoeten kun je ook een stand of activiteit indienen voor op het Jeugdplein. Kijk op de website voor meer informatie over het thema en het indienen.
www.voordejeugddag.nl

Profielfoto van Annemieke Wolff

Start campagne 'Wijzer met de meldcode'
Tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode

Leren van elkaar. Daar draait het om bij 'Wijzer met de meldcode'. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Hier kun je je aanmelden: https://www.augeo.nl/nl-nl/wijzer-met-de-meldcode/aanmelden/

Je ontvangt dan tot juni acht keer een mail met daarin steeds een belangrijk meldcode-vraagstuk. Je krijgt tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren.

Profielfoto van Anja Holwerda

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit onderzoek was het achterhalen wat de werkzame factoren zijn die leiden tot een succesvolle plaatsing van jongeren binnen een kleinschalige woonvoorziening én leiden tot duurzaam verblijf.

Op dit moment wordt er in Nederland volop geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Onderzoek naar de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met deze woonvoorzieningen is echter nog zeer beperkt. Het onderzoek van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en het JENN bestond daarom uit twee delen: (1) een literatuuronderzoek naar bestaande kennis over (werkzame elementen van) kleinschalige woonvoorzieningen en (2) een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en ideeën van jongeren, ouders en professionals over het wonen en werken in kleinschalige woonvoorzieningen.

De resultaten en belangrijkste inzichten zijn toegelicht tijdens een online-inspiratiebijeenkomst op 27 oktober jl. Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 7 november jl. is heeft een ouder haar ervaringsverhaal gedeeld over wat nodig is voor succesvolle plaatsingen van jongeren binnen kleinschalige woonvoorzieningen en wat werkzame elementen zijn van deze woonvoorzieningen.

In een interactieve publicatie spiegelen we de inzichten uit de literatuurstudie met de (praktijk)ervaringen van jongeren, ouders en professionals met het wonen en/of werken in kleinschalige woonvoorzieningen. Per thema formuleren we aanbevelingen en praktische tips. We sluiten de interactieve publicatie af met de stappen die professionals, zorgaanbieders en gemeenten kunnen zetten op weg naar het vormgeven van ideale kleinschalige woonvoorziening.

Bovengenoemde inspiratiesessies, presentaties en rapportages zijn terug te vinden op onze website:
https://awtjf.nl/videos/inspiratie-bijeenkomst-over-kleinschalige-woonvoorzieningen-voor-jongeren/